فایل های صوتی

هنوز می شود آیینه را تماشا کرد و خط کشید بر خطوط ناروشن...


سخن آغازین

آیا هدف هایی را برای سال 1400 مشخص کردید؟
آیا محیط و روابط اطرافتان شمارو به رسیدن به اهدافتان کمک می کند؟
آیا رفتار این روزهای شما و کارهایتان در مسیر اهدافتان است؟
آیا برنامه ای برای کسب #توانایی های لازم برای رسیدن به اهدافتان دارید؟
آیا بررسی کرده اید که چه عادت های مخربی دارید که مانع رسید شما به اهدافتان میشود؟
آیا اهدافی که شما انتخاب کرده اید در مسیر #رسالت شما در زندگی هست؟


‎رفتار آگاهانه چيست؟

چگونه مي توان با انتخاب رفتار يا همان رفتار آگاهانه بحران هاي پديد آمده را مديريت كرد؟
‎رفتار آگاهانه چگونه مي تواند واكنش عصبي را به واكنش ادراكي تبديل كند؟


مدیریت کارهای روزانه

کارهای مهم و ضروری بی درنگ انجام شود

کارهای مهم و غیرضروری برای انجامش زمان تعیین کنیم

کارهای مهم و غیر ضروری به یک فرد قابل بسپاریم

کارهای غیرمهم و غیرضروری بدون معطلی از لیست برنامه ها خارج کنیم


قصه درمانی

اگر " چگونه انديشيدن " را به فرزندان تان آموزش ندهيد مطمئمن باشيد در آينده دنبال كساني خواهند رفت تا به جاي آنها فكر كنند و از طرف آنها برنامه ريزي كنند ...

تعداد زيادي از کاربران سوالاتي در مورد فرزندانشان داشته اند

در این بخش روشهاي تقويت قوه ي تحليل و همچنين برنامه ريزي روي ضمير ناخوداگاه كودكان ارائه ميشود.


 

تغییر سبک زندگی

مهمترين عاملي كه در خلقيات ، رفتار و سطح ارتعاش انرژي شما موثر است چيست؟

بهترين روش براي تغيير حال و حركت به سوي موفقيت و تعالي و تغيير در سبك زندگي چيست؟